நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கு பயிற்சி

8,000 நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கு பயிற்சி
பள்ளி மற்றும் கல்வித்தர மேம்பாட்டிற்காக பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் அகமேற்பார்வை பணி தொடர்பாக 2 நாள் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதல்கட்டமாக இந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. மாநில அளவில் கருத்தாளர் பயிற்சி 2 சுற்றுகளாக நடைபெற உள்ளது.
இதன் தொடர்ச்சியாக மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி நடைபெறும். மாநில அளவில் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் மாவட்ட அளவில் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர். மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி ஜூலை மாதம் 7ம் தேதி முதல் 19ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் 2 நாள் வீதம் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.
அந்த வகையில் தமிழகம் முழுவதும் 8 ஆயிரத்து 629 தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. மொத்தம் ரூ.28 லட்சத்து 81 ஆயிரத்து 800 இந்த பயிற்சிக்காக செலவிடப்பட உள்ளது. 38 மையங்களில் இந்த பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர்கள், முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் இணைந்து இந்த பயிற்சி வகுப்புக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Duties of School JA

Daily, Monthly and yearly works of JA who works in schools
Month wise works.


Month Duties of JA


Jan 01. Monthly Staff (& students ) attendance write
02. Monthly salary bill prepare,
03. Monthly salary Acquittance & expenditure writing
04. Daily office email Check
05. Than pathivedu - incoming & outgoing letters list prepare
06. Allot gapworks for class teachers daily
07. Monthly Write resolution for Part time staff for salary
08. UDP Writing
--------------------------------------------

Feb --------------------------------------------
Mar 01. Question paper issue duty
02.  XII exam valuation camp duty
-------------------------------------------- 
Apr 01. SSLC Practical exam
02. Question paper issue duty
03. SSLC exam valuation camp duty
04. Annual Exam works
-------------------------------------------- 
May 01. Ist Term books, Notes & Uniform Issue & Buy
02. Uniform Issue & Buy
03. Results prepare & publish
04. Audit works
--------------------------------------------
June 01. SSLC Marksheet separation work at DD office
02. Marksheet note prepare & issue
03. TC writing & Issue
04. Employment online reg, print & issue for SSLC students
05. Supplement exam apply, Hall ticket issue for failed students in SSLC
06. Teachers transfer Online counseling duty
07. Geometry box list
08. CPS missing credit list & Admissions/Dropout list prepare & send
09. Students Bus pass list prepare & send
10. SC hostel students list prepare
---------------------------------------------
July 01. Number Statement prepare, print & send to DEO
02. Ist MidTerm Exam works
03. New staff adding for salary ECS
04. Relieved staff LPC & SR entries
05. Bonafide certificate & Bank SB account opening for students to receive scholarships
06. Receive and distribute students buspass
--------------------------------------------
Aug 01. 1-8 particulars prepare, print & send to DEO
02. Talent search exam online apply
03. GPF & CPS statements receive, record & distribute
04. Collect amount from students for PTA, Flag & Question paper
-------------------------------------------- 
Sep 01. Quarterly exam works
02. IInd Term books, Notes  Issue & Buy
03. District & Divisional sports work ( if your school take & run)
04. TDS correction works
-------------------------------------------- 
Oct 01. IInd MidTerm Exam works
--------------------------------------------
Nov 01.
--------------------------------------------
Dec 01. IIIrd Term books, Notes  Issue & Buy
02. Half yearly exam works


school related online works

01.All kinds of pay fixation and relevant arrear bill

02.Preparation of Pension papers

03.All kinds of school related proceedings

04.10, 12 Nominal roll entries

05.12 – Cycle data entry

06.School financial monthly report – DOR online

07.Employment registration

08.Power finance dropout details of pupil

09.Monthly pay bill generation – ecs bill

10.School Improvement Plan report

11.Impairing installation of your computers

TT video


how to develop government schools

 1. Collect fund/donation from local companies and popular figures like Counselor, area inspector, VAO and old students who is well-settled etc.,
 2. Built a shops in big schools and run the school from the shop's rent
 3. Do not allow the private schools permission near to other government schools, that is, all schools must  not have another school in nearest within 5 kms
 4. Convert education district into revenue district so that we can avoid additional expenses of TA will be reduced. for example umachikulam and thirupplai is located in madurai corporation range but DEO of these schools is located in melur, so JA will go oftenly to melur for office correspondence like letter giving, HM's GPF loan application, monthly report statement submission. if we change these schools to madurai DEO we can avoid more TA expenses.
 5. Reduce teachers earnings and develop schools
 6. Like this in some places, Union Elementary/Corp schools and government high schools (GHS) are located in nearly  these two schools have 2 separate HM if we merge these schools we avoid one HM salary additional expenses 
 7. Build a common BIG utility Hall space with all facilities like water, toilets, Power, Furniture, UPS, Generator, Parking, Internet, Computer & Printer for store FREE items, conducting Government meetings, Teachers/Office staff transfer counseling, Paper valuation and trainings.
 8. Common computer data center for dealing all online works and data entry works as centralized data center in each District. by this we can avoid more paper wastage by asking same reports in multiple times
 9. Support staff & teachers by providing more new staff quarters as like in police department.
 10. Jr.Asst will go to bank, treasury, DEO office, CEO office, RMSA & SSA offices oftenly so full TA should given to JA only
 11. Now a days in our government schools, students are

useful websites for JA

tnnhis2012.com
sdat.tn.gov.in
karuvoolam.com
tnvelaivaippu.gov.in
sslc14rt.in
bcmbcmw.tn.gov.in
tndsefc.in

DESIGNATION CODES

T.N STATE DESIGNATION CODES LIST Page No. : 1
--------------------------------
----------------------------------------------------------------------
S.No Designation Code
----------------------------------------------------------------------
Scale : - GP - 0
1 Senior Supervisor 3291
2 Addl Junior Personal Assistant 3293
3 Chief Election Officer 3294
4 Senior Telephone Supervisor 3295
5 Conservancy Staff 3296
6 System Specialist 3297
7 Luskar 3298
8 Servant cum Watchman 3299
9 PG Warden 3300
10 Drawing Master 3301
11 Chief Justice of High Court 3302
12 Judge of High Court 3303
13 Official Referee 3305
14 Lower Division Steno-Typist 3306
Scale : 950-2000 - GP - 200
15 Helper - NMP 1001
16 Vocational Instructor 1002
Scale : 1300-3000 - GP - 300
17 Anganwadi Helpers 1003
18 Cook - Noon Meal Programme 1004
19 Police Station Cleaner 1005
Scale : 1800-3300 - GP - 400
20 Mini Anganwadi Worker 3345
Scale : 2500-5000 - GP - 500
21 Anganwadi Workers 1006
22 Farm Labour 1007
23 Makkal Nala Paniyalargal 1008
24 Organizer - Noon Meal Programme 1009
25 Village Librarian 1010
Scale : 3500-6000 - GP - 800
26 Village Assistant 1011
Scale : 4800-10000 - GP - 1300

Department exams

16
ANNEXURE ‐ II
The Name of the Tests in which the examinations will be held, Code Number and the Fees payable are as follows:‐
Serial Name of the Test Code Fee
Number Number Payable
(1) (2) (3) (4)
Rs. P.
1. The Account Test for Executive Officers 114 50.00
2. The Account Test for Highways and Rural Works
Department Officers and Subordinates.
First Paper 135
100.00
Second Paper 153 (Both the papers are compulsory)
3. The Account Test for Public Works Department
Officers and Subordinates ‐Part‐I 187 50.00
4. The Account Test for Public Works Department
Officers and Subordinates‐Part‐II 204 50.00
Note: The candidates for the Account Test for
Public Works Department Officers and
Subordinates are allowed to appear for
the first and second parts in the same
Examination or for either of the two parts
separately in different sittings.
5. The Account Test for Subordinate Officers‐Part I 176 50.00
6. The Account Test for Subordinate Officers‐Part II 190 50.00
7. Advanced Language Test for Officers of the Tamil Nadu
Educational Subordinate Service
Tamil ‐Paper I 018
100.00
Tamil ‐Paper II 045
Note:‐ (i) The text books prescribed for Part‐I‐Tamil of
the B.A Degree Course of the University of
Madras for every Academic year shall be the
text books for the test.
(ii) Both the papers are compulsory.
8. Animal Husbandry Department Test 139 50.00
9. The Agricultural Department Test for the Members of the
Tamil Nadu Ministerial Service in the Agriculture Department 197 50.00
10. The Agricultural Department Test for the Technical Officers
of the Agriculture Department 198 50.00
11. The Civil and Criminal Judicial Test for members of the Judicial
Department‐Part‐I. 110 50.00
12. The Civil and Criminal Judicial Test for members of the Judicial
Department‐Part‐II. 128 50.00
13. The Civil and Criminal Judicial Test for members of the Judicial
Department‐Part‐III. 141 50.00
14. The Criminal Judicial Test, Part‐I‐
(a) Indian Penal Code‐ General Principles 070
100.00
(b) Indian Penal Code‐Detailed Application 102
(Note:‐ Both the papers are compulsory) .

knowledge links